Loading...
Mới cập nhật
Thứ hai, 28/07/2014 | 2:39 Chia sẻ trên Linh cữu Toàn Shinoda được di chuyển tới Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển trên zozoha Chia sẻ trên Linh cữu Toàn Shinoda được di chuyển tới Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển trên zozoha Chia sẻ trên Linh cữu Toàn Shinoda được di chuyển tới Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển trên zozoha

Linh cữu Toàn Shinoda được di chuyển tới Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển

Sau lễ viếng sáng nay tại nhà tang lễ Bộ Công An, linh cữu và di ảnh của Toàn Shinoda đã được đưa lên xe để đến Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển. Trước đó, di ảnh của anh được đưa qua nhà riêng ở Pháo Đài Láng.

Loading...
Sau lễ viếng diễn ra vào buổi sáng ngày hôm nay (27/7), linh cữu của Toàn Shinoda đã được di quan qua nhà Toàn ở Pháo Đài Láng trước khi đến đài hóa thân Hoàn Vũ ở Văn Điển. Theo sau linh cữu, rất nhiều người thân, bạn bè Toàn Shinoda cũng đi theo để đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dienCoctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien

 

Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien

Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien

Bạn bè đi quanh linh cữu Toàn Shinoda để tiễn biệt anh lần cuối.
 
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Linh cữu cùng di ảnh của Toàn Shinoda được đưa ra xe tang để di chuyển tới nghĩa trang Văn Điển.
 
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Người bạn thân nhất của Toàn Shinoda mang di ảnh.
 
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Linh cữu được đặt lên xe.
 
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dienCoctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien

 

Những vòng hoa trắng được đặt trên xe, theo sau là rất nhiều bạn bè, người thân của Toàn Shinoda.
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Xe tang đưa kinh cữu Toàn Shinoda tới nghĩa trang Văn Điển.
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Những vòng hoa trắng viếng chàng trai trẻ tuổi.
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Di ảnh của anh được người bạn thân nhất rước qua nhà trước khi đến Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển.
 
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Nhiều người đứng chờ khi biết di anh Toàn Shinoda sẽ được đưa qua nhà riêng.
 
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Nhiều người chia buồn cùng gia quyến.
 
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Ngay sau đó, di ảnh của anh được đưa tới nghĩa trang Văn Điển.
 
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Đoàn xe tang đưa linh cữu Toàn Shinoda về nghĩa trang Văn Điển.

Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Đến 12h50, x
e di quan đến Đài hóa thân Hoàn Vũ.
 
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Linh cữu của Toàn Shinoda được đưa vào phòng tang lễ nghĩa trang Văn Điển. 

Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Coctia.netlinh-cuu-toan-shinoda-duoc-di-chuyen-toi-dai-hoa-than-hoan-vu-van-dien
Linh cữu của anh được đặt chính giữa căn phòng.
Theo Kenh14
Loading...

Loading...
Kết nối với chúng tôi